انتصاب مدیرعامل

جناب آقای دکتر پهلوانیان مدیر عامل جدید شرکت تعاونی پیشگامان نصف جهان گردید

مدارك تحصيلي

 • ليسانس مخابرات از دانشكده مخابرات (پايان نامه، مقايسه محيط هاي انتقال با فيبر نوري )
 • فوق ليسانس مديريت دولتي از مركز آموزش مديريت دولتي ( پايان نامه، بررسي سبك مديريت مديران استان يزد براساس الگوي ليگرت )
 • دكتري در رشته مديريت برنامه ريزي و توسعه ( رساله نقش ارتباطات و فنآوري اطلاعات در اشتغال زايي )

مشاغل مورد تصدي

 • تكنسين راديو ماكروويو يزد
 • تكنسين سالن دستگاه مخابرات خوزستان
 • تكنسين ماكس ماكروويو يزد
 • مسئول روابط عمومي مخابرات يزد
 • رئيس اداره امور اداري مخابرات يزد
 • رئيس اداره نگهداري و بهره برداري مخابرات يزد
 • معاون نگهداري و بهره برداري مخابرات يزد
 • مدير كل مخابرات استان يزد از سال ۱۳۶۸ لغايت اوايل سال ۱۳۷۷
 • مدير عامل شركت مخابرات يزد
 • مدير عامل شركت مخابرات خراسان از سال ۱۳۷۷ الي ۲۵/۳/۸۱
 • قائم مقام معاونت اشتغال از ۲۵/۳/۸۱ الي ۲۱/۸/۸۴
 • مدير كل آمورش، پژوهش و فنآوري از تاريخ ۲۱/۸/۸۴ الي ۶/۱۰/۸۵
 • سابقه تدريس در مركز آموزش مخابرات
 • جانشين مجري طرح آمارهاي ثبتي وزارت خانه
 • نماينده وزارت خانه در كارگروها احراز صلاحيت پيمان كاران طرح و ساخت
 • ناظر قرارداد تدوين نظام فني و مهندسي بخش ارتباطات و فنآوري اطلاعات
 • نماينده وزارت خانه در كارگروه ها ی كارشناسي نظارت بر اجراي قانون حداكثر
 • قائم مقام شركت بهين ارتباط مهر ( سهامي خاص ) از تاريخ ۱/۵/۸۵ تا۱/۴/۸۷
 • دبير كميته تلفيق مركزمطالعات شهرداري تهران ومشاور رئيس مركزازتاريخ۸۷/۳/۱تا ۱/۸/۸۸
 • مدیر عامل شرکت آگاهان ارتباط آریا از تاریخ ۱/۶/۸۶ تا کنون
 • مدیر گروه ICT مرکز علمی کاربردی داده پردازی ازتاریخ ۱/۱۰/۸۸ تا۳۱/۶/۸۹
 • رئیس مرکز علمی وکاربردی واحد ۶ تهران
 • مدرس ID دار مراکز علمی وکاربردی در رشته های مدیریت ،امورفرهنگی ،کسب وکار ,ITوCTI از سال ۸۷تا کنون
 • مجری پروژه بازنگری وطراحی ساختار سازمانی بانک مسکن سال ۹۰-۹۱
 • مجری تدوین بیش از۱۷۰۰استاندارد در زمینه برق والکترونیک ورایانه وخدمات وارتباطات وفنآوری اطلاعات سال ۸۶ تاکنون
 • خبرنگار مجله مهندسی مدیریت
 • عضوهئیت علمی وشورای نویسندگان مجله علمی وتخصصی مهندسی مدیریت
 • عضو هیئت مدیره شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات
 • عضوهیئت مدیره شرکت پیشگامان محتوی گستر
 • عضو هیئت مدیره شرکت پیشگامان سناباد
 • مشاور تحقیق وتوسعه اتحادیه تخصصی امور زیربنایی پیشگامان

تاریخ ثبت: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید 82

نماینده انحصاری پیشگامان توسعه ارتباطات، دارای مجوز FCP به شماره 17-94-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
دارای کد عضویت به شماره 31010242 از سازمان نظام صنفی