تعرفه های جدید اینترنت پرسرعت آذر ۱۳۹۶

توضیحات


تاریخ ثبت: ۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید 131

نماینده انحصاری پیشگامان توسعه ارتباطات، دارای مجوز FCP به شماره 17-94-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
دارای کد عضویت به شماره 31010242 از سازمان نظام صنفی