ارتباط با ما

آدرس:

اصفهان . خیابان مفید . بین چهار مصلی و فیض، ساختمان پیشگامان

تلفن : ۰۳۱۳۸۱۰۶(۶۰ خط) فکس : ۰۳۱۳۶۶۴۴۴۹۰

پست الکترونیکی : info.pnj@pishgaman.com

فرم تماس با ما:نماینده انحصاری پیشگامان توسعه ارتباطات، دارای مجوز FCP به شماره 17-94-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
دارای کد عضویت به شماره 31010242 از سازمان نظام صنفی