امور نمایندگان

شرکت پیشگامان با بیش از ۲۰۰ نماینده مستقیم در استان بزرگترین شبکه نمایندگان استان را دارا می باشد

فرم درخواست نمایندگی:

 نماینده انحصاری پیشگامان توسعه ارتباطات، دارای مجوز FCP به شماره 17-94-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
دارای کد عضویت به شماره 31010242 از سازمان نظام صنفی